ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

Od 1.1.2006 je v platnosti Zákon 500/2004 Sb., který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah  „kamenné“ a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na „kamenné“ tak na elektronické úřední desce. „Kamenná“ úřední deska je umístěna naproti kulturnímu domu obce Přešovice, ve skleněné vitríně a je přístupná 24 hodin denně. Obsah elektronické úřední desky má informativní charakter. Po sejmutí dokumentu z úřední desky se dokument přesouvá do archivu dokumentů.

 

    06.04.2021 - 31.12.2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021

    Zde je dokument ke stažení ZDE 

    12.03.2021 - 23.03.2021 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva č. 15/2018-2022

    Zde je dokument ke stažení ZDE 

    12.03.2021 - 12.04.2021 Seznam nedostatečně určitě identifikovatelných vlastníků ke dni 1.2.2021

    Zde je dokument ke stažení ZDE 

    12.03.2021 - 23.03.2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 02/2021

    Zde je dokument ke stažení ZDE  

    22.02.2021 - 05.03.2021 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva č. 14/2018-2022

    Zde je dokument ke stažení ZDE 

    19.02.2021 - 30.04.2021 Sčítání lidu, domů a bytů rok 2021

    Zde je dokument ke stažení ZDE 

    05.02.2021 - 04.03.2021 Výzva k podání nabídky - Obnova krajinné zeleně Přešovice

    Zde je dokument ke stažení ZDE 

   30.01.2021 - 28.02.2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

    Zde je dokument ke stažení ZDE 

    30.01.2021 - 09.02.2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 01/2021

    Zde je dokument ke stažení ZDE  

    16.01.2021 - 31.01.2021 Rozpočtové opatření č. 8/2020

    Zde je dokument ke stažení ZDE 

    09.12.2020 - 31.12.2021 Schválený rozpočet na rok 2021

    Zde je dokument ke stažení ZDE

    08.12.2020 - 31.12.2021 Ceník za svoz a zneškodňování odpadů na rok 2021 

    Zde je dokument ke stažení ZDE

    03.12.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 7/2020

    Zde je dokument ke stažení ZDE 

    30.11.2020 - 09.12.2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva č. 13/2018-2022

    Zde je dokument ke stažení ZDE 

    20.11.2020 - 08.12.2020 Záměr prodeje pozemku par. 205/9 o výměře 54m2 v k.ú. Přešovice 
    Zde je dokument ke stažení ZDE
   
    17.11.2020 - 08.12.2020 Návrh rozpočtu 2021

    Zde je dokument ke stažení ZDE

    06.11.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 6/2020

    Zde je dokument ke stažení ZDE

    02.11.2020 - 11.11.2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva č. 12/2018-2022

    Zde je dokument ke stažení ZDE 

    26.10.2020 - 15.11.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, úplného znění

    Zde je dokument ke stažení ZDE 

    03.10.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 5/2020

    Zde je dokument ke stažení ZDE 

17.09.2020 - 03.10.2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina

Zde je dokument ke stažení ZDE 

04.09.2020 - 11.09.2020 Pozvánka na 1. zasedání OVK

Zde je dokument ke stažení ZDE 

04.09.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020

Zde je dokument ke stažení ZDE 

31.08.2020 - 01.10.2020 Seznam nedostatečně určitě identifikovatelných vlastníků ke dni 1.8.2020

Zde je dokument ke stažení ZDE 

21.08.2020 - 17.09.2020 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu - uzavírka mostu

Zde je dokument ke stažení ZDE 

17.08.2020 - 03.10.2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů

Zde je dokument ke stažení ZDE    

03.08.2020 - 11.08.2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva č. 11/2018-2022

Zde je dokument ke stažení ZDE 

01.08.2020 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy MZE

Zde je dokument ke stažení ZDE  

09.07.2020 - 30.06.2021 Oznámení o uveřejnění - Svazek obcí pro komunální služby

Zde je dokument ke stažení ZDE 

08.07.2020 - 30.06.2021 Oznámení o uveřejnění - Vodovody a kanalizace

Zde je dokument ke stažení ZDE 

08.07.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020

Zde je dokument ke stažení ZDE 

30.05.2020 - 19.06.2020 VAK Třebíč Pozvánka na 39.valnou hromadu

Zde je dokument ke stažení ZDE 

30.05.2020 - 19.06.2020 VAK Třebíč Návrh rozpočtu svazku 2020

Zde je dokument ke stažení ZDE 

30.05.2020 - 19.06.2020 VAK Třebíč Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

30.05.2020 - 19.06.2020 VAK Třebíč Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

30.05.2020 - 19.06.2020 VAK Třebíč Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření 

Zde je dokument ke stažení ZDE 

30.05.2020 - 19.06.2020 VAK Třebíč Plnění rozpočtu za rok 2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

30.05.2020 - 19.06.2020 VAK Třebíč Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2025

Zde je dokument ke stažení ZDE 

30.05.2020 - 16.06.2020 Svazek obcí pro komunální služby Pozvánka na valnou hromadu

Zde je dokument ke stažení ZDE 

30.05.2020 - 16.06.2020 Svazek obcí pro komunální služby Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

30.05.2020 - 16.06.2020 Svazek obcí pro komunální služby Návrh rozpočtu na rok 2020

Zde je dokument ke stažení ZDE 

30.05.2020 - 16.06.2020 Svazek obcí pro komunální služby Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2025

Zde je dokument ke stažení ZDE 

30.05.2020 - 16.06.2020 Svazek obcí pro komunální služby Zpráva auditora 

Zde je dokument ke stažení ZDE 

18.05.2020 - 30.06.2021 Schválený závěrečný účet za rok 2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

16.05.2020 - 31.05.2020 Obecně závazná vyhláška č. 6/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zde je dokument ke stažení ZDE 

11.05.2020 - 11.06.2020 Seznam nedostatečně určitě identifikovatelných vlastníků

Zde je dokument ke stažení ZDE 

08.05.2020 - 15.05.2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva č. 10/2018-2022

Zde je dokument ke stažení ZDE 

04.05.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020

Zde je dokument ke stažení ZDE 

28.04.2020 - 15.05.2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

20.04.2020 - 07.05.2020 Veřejná vyhláška - Oznámení změny termínu konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

Zde je dokument ke stažení ZDE 

06.04.2020 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy MZE

Zde je dokument ke stažení ZDE  

06.04.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020

Zde je dokument ke stažení ZDE  

03.04.2020 - 20.04.2020 Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Zde je dokument ke stažení ZDE 

01.03.2020 - 17.03.2020 Svazek obcí pro komunální služby - zpráva auditora

Zde je dokument ke stažení ZDE 

01.03.2020 - 17.03.2020 Svazek obcí pro komunální služby - návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Zde je dokument ke stažení ZDE 

01.03.2020 - 17.03.2020 Svazek obcí pro komunální služby - návrh závěrečného účtu

Zde je dokument ke stažení ZDE 

01.03.2020 - 17.03.2020 Svazek obcí pro komunální služby - návrh rozpočtu

Zde je dokument ke stažení ZDE  

19.02.2020 - 19.03.2020 Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 regulující používání zábavní pyrotechniky 

Zde je dokument ke stažení ZDE 

10.02.2020 - 19.02.2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva č. 9/2018-2022

Zde je dokument ke stažení ZDE 

14.01.2020 - 31.01.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Zde je dokument ke stažení ZDE 

10.01.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 9/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

12.12.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy MZE - lesy (příloha č.1)

Zde je dokument ke stažení ZDE 

12.12.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy MZE -lesy

Zde je dokument ke stažení ZDE 

03.12.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 8/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

27.11.2019 - 31.12.2020 Schválený rozpočet na rok 2020

Zde je dokument ke stažení ZDE

27.11.2019 - 31.12.2020 Ceník za svoz a zneškodňování odpadů na rok 2020 

Zde je dokument ke stažení ZDE

18.11.2019 - 26.11.2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva č. 8/2018-2022

Zde je dokument ke stažení ZDE 

06.11.2019 - 26.11.2019 Návrh rozpočtu 2020

Zde je dokument ke stažení ZDE

04.11.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 7/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

26.10.2019 - 05.11.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 06/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE  

05.10.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

16.09.2019 - 24.09.2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva č. 7/2018-2022

Zde je dokument ke stažení ZDE 

15.09.2019 - 15.10.2019 Nedostatečně určitě identifikovatelní vlastníci

Zde je dokument ke stažení ZDE 

03.09.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

02.09.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy (příloha č.1)

Zde je dokument ke stažení ZDE   

02.09.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy

Zde je dokument ke stažení ZDE   

02.09.2019 - 10.09.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 05/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE  

27.08.2019 - 03.09.2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva č. 6/2018-2022

Zde je dokument ke stažení ZDE 

22.08.2019 - 30.09.2019 Záměr prodeje pozemků par. 194/10, 194/11, 194/12, 194/13, 194/14, 194/16, 194/17 v k.ú. Přešovice 
Zde je dokument ke stažení ZDE
 
12.08.2019 - 20.08.2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva č. 5/2018-2022

Zde je dokument ke stažení ZDE 

10.08.2019 - 23.09.2019 Veřejná vyhláška - Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Zde je dokument ke stažení ZDE
 
01.08.2019 - 30.09.2019 Upozornění a výzva Vodoprávního úřadu
Zde je dokument ke stažení ZDE

01.08.2019 - 19.08.2019 Záměr prodeje pozemku par. 185/9 o výměře 433m2 v k.ú. Přešovice 
Zde je dokument ke stažení ZDE
 
09.07.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

10.06.2019 - 18.06.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 04/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE  

05.06.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

22.05.2019 - 30.06.2020 Schválený závěrečný účet za rok 2018

Zde je dokument ke stažení ZDE 

13.05.2019 - 21.05.2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva č. 4/2018-2022

Zde je dokument ke stažení ZDE 

09.05.2019 - 25.05.2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Zde je dokument ke stažení ZDE  

05.05.2019 - 14.05.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 03/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE  

01.05.2019 - 21.05.2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Zde je dokument ke stažení ZDE 

24.04.2019 - 30.05.2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Zde je dokument ke stažení ZDE 

24.04.2019 - 30.04.2020 Vodovody a kanalizace - Oznámení

Zde je dokument ke stažení ZDE 

18.04.2019 - 30.04.2020 Svazek obcí pro komunální služby - Oznámení

Zde je dokument ke stažení ZDE 

18.04.2019 - 25.05.2019 Volby do EP 2019 - Informace pro voliče

Zde je dokument ke stažení ZDE 

05.04.2019 - 05.05.2019 Nedostatečně určitě identifikovatelní vlastníci

Zde je dokument ke stažení ZDE 

04.04.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

04.04.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy (příloha č.1)

Zde je dokument ke stažení ZDE   

04.04.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy

Zde je dokument ke stažení ZDE   

03.04.2019 - 25.05.2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP

Zde je dokument ke stažení ZDE                                                                      

25.03.2019 - 12.04.2019 Vodovody a kanalizace - Pozvánka na valnou hromadu, dokumenty 

Zde je dokument ke stažení ZDE 

22.03.2019 - 09.04.2019 Pozvánka - Územní studie krajiny SO ORP Třebíč

Zde je dokument ke stažení ZDE 

22.03.2019 - 09.04.2019 Oznámení - Územní studie krajiny SO ORP Třebíč

Zde je dokument ke stažení ZDE

11.03.2019 - 19.03.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 02/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE  

04.03.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE

03.03.2019 - 19.03.2019 Svazek obcí pro komunální služby - Pozvánka na valnou hromadu, dokumenty

Zde je dokument ke stažení ZDE 

18.02.2019 - 27.02.2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva č. 3/2018-2022

Zde je dokument ke stažení ZDE 

24.01.2019 - 31.01.2019 Rozpočtové opatření č. 9/2018

Zde je dokument ke stažení ZDE

18.01.2019 - 29.01.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 01/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

15.01.2019 - 30.01.2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Zde je dokument ke stažení ZDE

04.12.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 8/2018

Zde je dokument ke stažení ZDE

28.11.2018 - 31.12.2019 Schválený rozpočet 2019

Zde je dokument ke stažení ZDE

28.11.2018 - 31.12.2019 Ceník za svoz a zneškodňování odpadů na rok 2019

Zde je dokument ke stažení ZDE

18.11.2018 - 27.11.2018 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva č. 2/2018-2022

Zde je dokument ke stažení ZDE

09.11.2018 - 27.11.2018 Návrh rozpočtu 2019

Zde je dokument ke stažení ZDE

06.11.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 7/2018

Zde je dokument ke stažení ZDE

23.10.2018 - 01.11.2018 Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva č. 1/2018-2022

Zde je dokument ke stažení ZDE

05.10.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 6/2018

Zde je dokument ke stažení ZDE 

02.09.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 5/2018

Zde je dokument ke stažení ZDE

10.08.2018 - 31.12.2023 Schválený rozpočtový výhled obce 2019-2023
Zde je dokument ke stažení ZDE
 
25.07.2018 - 10.08.2018 Návrh rozpočtového výhledu obce 2019-2023

Zde je dokument ke stažení ZDE

10.07.2018 - 25.07.2018 Záměr prodeje pozemku par. 209/2 o výměře 138m2 v k.ú. Přešovice 
 Zde je dokument ke stažení ZDE
 
06.07.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018

Zde je dokument ke stažení ZDE

03.06.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018

Zde je dokument ke stažení ZDE

11.05.2018 - 31.12.2018 Schválený závěrečný účet 2017
Zde je dokument ke stažení ZDE
 
10.04.2018 - 31.12.2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Zde je dokument ke stažení ZDE
 
02.05.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018

Zde je dokument ke stažení ZDE

10.04.2018 - 11.05.2018 Návrh závěrečného účtu 2017

Zde je dokument ke stažení ZDE

12.03.2018 Vyhláška - Územní studie

Zde je dokument ke stažení ZDE

28.02.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018

Zde je dokument ke stažení ZDE

31.12.2017 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 9

Zde je dokument ke stažení ZDE

02.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 8

Zde je dokument ke stažení ZDE

28.11.2017 - 31.12.2018 Schválený rozpočet 2018 

Zde je dokument ke stažení ZDE

10.11.2017 - 28.11. 2017 Návrh rozpočtu 2018 

Zde je dokument ke stažení ZDE

01.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 7

Zde je dokument ke stažení ZDE

08.10.2017 - 31.12.2018 Ceník za svoz a zneškodňování odpadů na rok 2018 

Zde je dokument ke stažení ZDE

02.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 6

Zde je dokument ke stažení ZDE

05.09.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 5

Zde je dokument ke stažení ZDE

08.08.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 4

Zde je dokument ke stažení ZDE

01.07.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 3

Zde je dokument ke stažení ZDE

05.06.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 2

Zde je dokument ke stažení ZDE

23.05.2017 - 31.12.2017 Schválený závěrečný účet 2016

Zde je dokument ke stažení ZDE

04.05.2017 - 23.05.2017 Návrh závěrečného účtu 2016

Zde je dokument ke stažení ZDE

03.05.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 1

Zde je dokument ke stažení ZDE

07.02.2017 - 31.12.2017 Schválený rozpočet 2017

Zde je dokument ke stažení ZDE

23.01.2017 - 07.02.2017 Návrh rozpočtu 2017

Zde je dokument ke stažení ZDE

24.02.2015 - 31.12.2020 Rozpočtový výhled

Zde je dokument ke stažení ZDE