VÝROČNÍ ZPRÁVY

 
Výroční zpráva za rok 2013

V roce 2013 nebyla na obecní úřad podána žádná žádost o informace

Výroční zpráva za rok 2012

V roce 2012 nebyla na obecní úřad podána žádná žádost o informace

Výroční zpráva za rok 2011

V roce 2011 nebyla na obecní úřad podána žádná žádost o informace

Výroční zpráva za rok 2010

V roce 2010 nebyla na obecní úřad podána žádná žádost o informace