VYHLÁŠKY

 
 
 
8. 11 .2012 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném                        prostranství v obci Přešovice

logo pdf - kliknutím na ikonu se otevře dokument ve formátu .pdf

8. 11 .2012 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku ze psů

logo pdf - kliknutím na ikonu se otevře dokument ve formátu .pdf

8. 11 .2012 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,                        sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

logo pdf - kliknutím na ikonu se otevře dokument ve formátu .pdf

8. 11 .2012 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,                        třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

logo pdf - kliknutím na ikonu se otevře dokument ve formátu .pdf

8. 11 .2012 - Vyhláška 01/2012 - příloha

logo pdf - kliknutím na ikonu se otevře dokument ve formátu .pdf