ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

     

    16.01.2021 - 31.01.2021 Rozpočtové opatření č. 8/2020

    Zde je dokument ke stažení ZDE 

    09.12.2020 - 31.12.2021 Schválený rozpočet na rok 2021

    Zde je dokument ke stažení ZDE

    08.12.2020 - 31.12.2021 Ceník za svoz a zneškodňování odpadů na rok 2021

    Zde je dokument ke stažení ZDE

    03.12.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 7/2020

    Zde je dokument ke stažení ZDE 

    30.11.2020 - 09.12.2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva č. 13/2018-2022

    Zde je dokument ke stažení ZDE 

    20.11.2020 - 08.12.2020 Ceník za svoz a zneškodňování odpadů na rok 2021 - návrh

    Zde je dokument ke stažení ZDE

    20.11.2020 - 08.12.2020 Záměr prodeje pozemku par. 205/9 o výměře 54m2 v k.ú. Přešovice 
    Zde je dokument ke stažení ZDE
   
    17.11.2020 - 08.12.2020 Návrh rozpočtu 2021

    Zde je dokument ke stažení ZDE

    06.11.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 6/2020

    Zde je dokument ke stažení ZDE

    02.11.2020 - 11.11.2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva č. 12/2018-2022

    Zde je dokument ke stažení ZDE 

    26.10.2020 - 15.11.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje      Kraje Vysočina, zveřejnění a úplného znění

    Zde je dokument ke stažení ZDE 

    20.10.2020 - 30.11.2020 Mimořádné opatření MZDR - ochranné prostředky dýchacích cest

    Zde je dokument ke stažení ZDE 

    03.10.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 5/2020

    Zde je dokument ke stažení ZDE 

    01.10.2020 - 30.11.2020 Usnesení vlády ČR - přijetí krizového opatření

    Zde je dokument ke stažení ZDE 

01.10.2020 - 30.11.2020 Usnesení vlády ČR - nouzový stav

Zde je dokument ke stažení ZDE 

30.09.2020 - 30.11.2020 Mimořádné opatření MZDR - izolace a karanténa

Zde je dokument ke stažení ZDE 

OZNÁMENÍ E.ON: DNE 21.10.2020  BUDE V OBCI PŘERUŠENA DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE
 
21.09.2020 - 21.10.2020 E.ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 21.10.2020

Zde je dokument ke stažení ZDE 

17.09.2020 - 03.10.2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina

Zde je dokument ke stažení ZDE 

04.09.2020 - 11.09.2020 Pozvánka na 1. zasedání OVK

Zde je dokument ke stažení ZDE 

04.09.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020

Zde je dokument ke stažení ZDE 

01.09.2020 - 01.10.2020 Mimořádné opatření MZDR - nošení roušek

Zde je dokument ke stažení ZDE 

01.09.2020 - 01.10.2020 Mimořádné opatření MZDR - hromadné akce

Zde je dokument ke stažení ZDE 

01.09.2020 - 01.10.2020 Mimořádné opatření MZDR - postup k zabránění šíření COVID-19

Zde je dokument ke stažení ZDE 

31.08.2020 - 01.10.2020 Seznam nedostatečně určitě identifikovatelných vlastníků ke dni 1.8.2020

Zde je dokument ke stažení ZDE 

21.08.2020 - 17.09.2020 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu - uzavírka mostu

Zde je dokument ke stažení ZDE 

17.08.2020 - 03.10.2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů

Zde je dokument ke stažení ZDE    

03.08.2020 - 11.08.2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva č. 11/2018-2022

Zde je dokument ke stažení ZDE 

01.08.2020 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy MZE

Zde je dokument ke stažení ZDE  

30.07.2020 - 31.10.2020 Krajská hygienická stanice - Nařízení mimořádného opatření

Zde je dokument ke stažení ZDE  

09.07.2020 - 30.06.2021 Oznámení o uveřejnění - Svazek obcí pro komunální služby

Zde je dokument ke stažení ZDE 

08.07.2020 - 30.06.2021 Oznámení o uveřejnění - Vodovody a kanalizace

Zde je dokument ke stažení ZDE 

08.07.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020

Zde je dokument ke stažení ZDE 

30.05.2020 - 19.06.2020 VAK Třebíč Pozvánka na 39.valnou hromadu

Zde je dokument ke stažení ZDE 

30.05.2020 - 19.06.2020 VAK Třebíč Návrh rozpočtu svazku 2020

Zde je dokument ke stažení ZDE 

30.05.2020 - 19.06.2020 VAK Třebíč Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

30.05.2020 - 19.06.2020 VAK Třebíč Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

30.05.2020 - 19.06.2020 VAK Třebíč Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření 

Zde je dokument ke stažení ZDE 

30.05.2020 - 19.06.2020 VAK Třebíč Plnění rozpočtu za rok 2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

30.05.2020 - 19.06.2020 VAK Třebíč Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2025

Zde je dokument ke stažení ZDE 

30.05.2020 - 16.06.2020 Svazek obcí pro komunální služby Pozvánka na valnou hromadu

Zde je dokument ke stažení ZDE 

30.05.2020 - 16.06.2020 Svazek obcí pro komunální služby Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

30.05.2020 - 16.06.2020 Svazek obcí pro komunální služby Návrh rozpočtu na rok 2020

Zde je dokument ke stažení ZDE 

30.05.2020 - 16.06.2020 Svazek obcí pro komunální služby Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2025

Zde je dokument ke stažení ZDE 

30.05.2020 - 16.06.2020 Svazek obcí pro komunální služby Zpráva auditora 

Zde je dokument ke stažení ZDE 

18.05.2020 - 30.06.2021 Schválený závěrečný účet za rok 2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

16.05.2020 - 31.05.2020 Obecně závazná vyhláška č. 6/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zde je dokument ke stažení ZDE 

11.05.2020 - 19.05.2020 Ve dnech 15.5.2020 a 18.5.2020 bude v obci Přešovice probíhat Revize katastru nemovitostí, formou pochůzky pracovníků Katastrálního úřadu Třebíč. Vzhledem k součastné pandemické situaci nebudou pracovníci kat. úřadu s vlastníky nemovitostí jednat osobně. O zjištěných nesouladech budou poté dotčení vlastníci informováni dopisem. 

Zde je dokument ke stažení ZDE 

11.05.2020 - 11.06.2020 Seznam nedostatečně určitě identifikovatelných vlastníků

Zde je dokument ke stažení ZDE 

08.05.2020 - 15.05.2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva č. 10/2018-2022

Zde je dokument ke stažení ZDE 

04.05.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020

Zde je dokument ke stažení ZDE 

28.04.2020 - 15.05.2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

22.04.2020 - 27.05.2020 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Zde je dokument ke stažení ZDE 

20.04.2020 - 07.05.2020 Veřejná vyhláška - Oznámení změny termínu konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

Zde je dokument ke stažení ZDE 

06.04.2020 - 31.08.2020 Oznámení hejtmana Kraje Vysočina - období sucha

Zde je dokument ke stažení ZDE  

06.04.2020 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy MZE

Zde je dokument ke stažení ZDE  

06.04.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020

Zde je dokument ke stažení ZDE  

03.04.2020 - 20.04.2020 Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Zde je dokument ke stažení ZDE 

12.03.2020 Ministerstvo školství - informace k vyhlášení nouzového stavu

Zde je dokument ke stažení ZDE 

10.03.2020 Onemocnění COVID-19 - informační leták

Zde je dokument ke stažení ZDE  

10.03.2020 Upozornění MKS Třebíč - zrušení kulturních akcí

Zde je dokument ke stažení ZDE 

01.03.2020 - 17.03.2020 Svazek obcí pro komunální služby - zpráva auditora

Zde je dokument ke stažení ZDE 

01.03.2020 - 17.03.2020 Svazek obcí pro komunální služby - návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Zde je dokument ke stažení ZDE 

01.03.2020 - 17.03.2020 Svazek obcí pro komunální služby - návrh závěrečného účtu

Zde je dokument ke stažení ZDE 

01.03.2020 - 17.03.2020 Svazek obcí pro komunální služby - návrh rozpočtu

Zde je dokument ke stažení ZDE 

Integrovaný dopravní systém na Vysočině od 1.3.2020 - informace občanům

Zde je dokument ke stažení ZDE - INFORMACE

Zde je dokument ke stažení ZDE - SEZNAM LINEK TŘEBÍČSKO VÝCHOD

Zde je dokument ke stažení ZDE - LINKA 482 SMĚR PŘEŠOVICE

 

19.02.2020 - 19.03.2020 Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 regulující používání zábavní pyrotechniky 

Zde je dokument ke stažení ZDE 

10.02.2020 - 19.02.2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva č. 9/2018-2022

Zde je dokument ke stažení ZDE 

14.01.2020 - 31.01.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Zde je dokument ke stažení ZDE 

10.01.2020 - 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 9/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

12.12.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy MZE - lesy (příloha č.1)

Zde je dokument ke stažení ZDE 

12.12.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy MZE -lesy

Zde je dokument ke stažení ZDE 

03.12.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 8/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

27.11.2019 - 31.12.2020 Schválený rozpočet na rok 2020

Zde je dokument ke stažení ZDE

27.11.2019 - 31.12.2020 Ceník za svoz a zneškodňování odpadů na rok 2020 

Zde je dokument ke stažení ZDE

18.11.2019 - 26.11.2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva č. 8/2018-2022

Zde je dokument ke stažení ZDE 

10.11.2019 - 26.11.2019 Ceník za svoz a zneškodňování odpadů na rok 2020 - návrh

Zde je dokument ke stažení ZDE

06.11.2019 - 26.11.2019 Návrh rozpočtu 2020

Zde je dokument ke stažení ZDE

04.11.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 7/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

22.10.2019 - 31.12.2019 Oznámení E.ON - ořez dřevin

Zde je dokument ke stažení ZDE 

26.10.2019 - 05.11.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 06/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE  

05.10.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

16.09.2019 - 24.09.2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva č. 7/2018-2022

Zde je dokument ke stažení ZDE 

15.09.2019 - 15.10.2019 Nedostatečně určitě identifikovatelní vlastníci

Zde je dokument ke stažení ZDE 

03.09.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

02.09.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy (příloha č.1)

Zde je dokument ke stažení ZDE   

02.09.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy

Zde je dokument ke stažení ZDE   

02.09.2019 - 10.09.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 05/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE  

27.08.2019 - 03.09.2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva č. 6/2018-2022

Zde je dokument ke stažení ZDE 

22.08.2019 - 30.09.2019 Záměr prodeje pozemků par. 194/10, 194/11, 194/12, 194/13, 194/14, 194/16, 194/17 v k.ú. Přešovice 
Zde je dokument ke stažení ZDE
 
22.08.2019 Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zde je dokument ke stažení ZDE 

12.08.2019 - 20.08.2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva č. 5/2018-2022

Zde je dokument ke stažení ZDE 

10.08.2019 - 23.09.2019 Veřejná vyhláška - Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Zde je dokument ke stažení ZDE
 
01.08.2019 - 30.09.2019 Upozornění a výzva Vodoprávního úřadu
Zde je dokument ke stažení ZDE

01.08.2019 - 19.08.2019 Záměr prodeje pozemku par. 185/9 o výměře 433m2 v k.ú. Přešovice 
Zde je dokument ke stažení ZDE
 
09.07.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

10.06.2019 - 18.06.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 04/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE  

05.06.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

04.06.2019 Souhlas s kácením dřevin

Zde je dokument ke stažení ZDE 

30.05.2019 Žádost o kácení dřevin 

Zde je dokument ke stažení ZDE 

22.05.2019 - 30.06.2020 Schválený závěrečný účet za rok 2018

Zde je dokument ke stažení ZDE 

13.05.2019 - 21.05.2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva č. 4/2018-2022

Zde je dokument ke stažení ZDE 

09.05.2019 - 25.05.2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Zde je dokument ke stažení ZDE  

05.05.2019 - 14.05.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 03/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE  

01.05.2019 - 21.05.2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Zde je dokument ke stažení ZDE 

24.04.2019 - 30.05.2019 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí 2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

24.04.2019 - 30.04.2020 Vodovody a kanalizace - Oznámení

Zde je dokument ke stažení ZDE 

18.04.2019 - 30.04.2020 Svazek obcí pro komunální služby - Oznámení

Zde je dokument ke stažení ZDE 

18.04.2019 - 25.05.2019 Volby do EP 2019 - Informace pro voliče

Zde je dokument ke stažení ZDE 

05.04.2019 - 05.05.2019 Nedostatečně určitě identifikovatelní vlastníci

Zde je dokument ke stažení ZDE 

04.04.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE 

04.04.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy (příloha č.1)

Zde je dokument ke stažení ZDE   

04.04.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy

Zde je dokument ke stažení ZDE   

03.04.2019 - 25.05.2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP

Zde je dokument ke stažení ZDE                                                                      

25.03.2019 - 12.04.2019 Vodovody a kanalizace - Pozvánka na valnou hromadu, dokumenty 

Zde je dokument ke stažení ZDE 

22.03.2019 - 09.04.2019 Pozvánka - Územní studie krajiny SO ORP Třebíč

Zde je dokument ke stažení ZDE 

22.03.2019 - 09.04.2019 Oznámení - Územní studie krajiny SO ORP Třebíč

Zde je dokument ke stažení ZDE

11.03.2019 - 19.03.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 02/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE  

04.03.2019 - 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019

Zde je dokument ke stažení ZDE

03.03.2019 - 19.03.2019 Svazek obcí pro komunální služby - Pozvánka na valnou hromadu, dokumenty

Zde je dokument ke stažení ZDE 

18.02.2019 - 27.02.2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva č. 3/2018-2022

Zde je dokument ke stažení ZDE 

24.01.2019 - 31.01.2019 Rozpočtové opatření č. 9/2018

Zde je dokument ke stažení ZDE

18.01.2019 - 29.01.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina

Zde je dokument ke stažení ZDE 

15.01.2019 - 30.01.2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Zde je dokument ke stažení ZDE

04.01.2019 - 20.01.2019 Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v obci Přešovice

Zde je dokument ke stažení ZDE

04.12.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 8/2018

Zde je dokument ke stažení ZDE

28.11.2018 - 31.12.2019 Schválený rozpočet 2019

Zde je dokument ke stažení ZDE

28.11.2018 Ceník za svoz a zneškodňování odpadů na rok 2019

Zde je dokument ke stažení ZDE

18.11.2018 - 27.11.2018 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva č. 2/2018-2022

Zde je dokument ke stažení ZDE

12.11.2018 Ceník za svoz a zneškodňování odpadů na rok 2019 - návrh

Zde je dokument ke stažení ZDE

09.11.2018 - 27.11.2018 Návrh rozpočtu 2019

Zde je dokument ke stažení ZDE

06.11.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 7/2018

Zde je dokument ke stažení ZDE

23.10.2018 - 01.11.2018 Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva č. 1/2018-2022

Zde je dokument ke stažení ZDE

05.10.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 6/2018

Zde je dokument ke stažení ZDE 

02.09.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 5/2018

Zde je dokument ke stažení ZDE

10.08.2018 Schválený rozpočtový výhled obce 2019-2023
Zde je dokument ke stažení ZDE
 
25.07.2018 - 10.08.2018 Návrh rozpočtového výhledu obce 2019-2023

Zde je dokument ke stažení ZDE

10.07.2018 - 25.07.2018 Záměr prodeje pozemku par. 209/2 o výměře 138m2 v k.ú. Přešovice 
 Zde je dokument ke stažení ZDE
 
06.07.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018

Zde je dokument ke stažení ZDE

03.06.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018

Zde je dokument ke stažení ZDE

11.05.2018 Schválený závěrečný účet 2017
Zde je dokument ke stažení ZDE
 
10.04.2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Zde je dokument ke stažení ZDE
 
02.05.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018

Zde je dokument ke stažení ZDE

10.04.2018 Návrh závěrečného účtu 2017

Zde je dokument ke stažení ZDE

12.03.2018 Vyhláška - Územní studie

Zde je dokument ke stažení ZDE

28.02.2018 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018

Zde je dokument ke stažení ZDE

31.12.2017 - 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 9

Zde je dokument ke stažení ZDE

02.12.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 8

Zde je dokument ke stažení ZDE

28.11.2017 - 31.12.2018 Schválený rozpočet 2018 

Zde je dokument ke stažení ZDE

10.11.2017 - 28.11. 2017 Návrh rozpočtu 2018 

Zde je dokument ke stažení ZDE

01.11.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 7

Zde je dokument ke stažení ZDE

08.10.2017 Obecně závazná vyhláška č.2/2017 o odpadech 

Zde je dokument ke stažení ZDE

08.10.2017 Ceník za svoz a zneškodňování odpadů na rok 2018 

Zde je dokument ke stažení ZDE

02.10.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 6

Zde je dokument ke stažení ZDE

05.09.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 5

Zde je dokument ke stažení ZDE

08.08.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 4

Zde je dokument ke stažení ZDE

01.07.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 3

Zde je dokument ke stažení ZDE

05.06.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 2

Zde je dokument ke stažení ZDE

04.05.2017 - 23.05.2017 Návrh závěrečného účtu 2016

Zde je dokument ke stažení ZDE

03.05.2017 - 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 1

Zde je dokument ke stažení ZDE

23.01.2017 Rozpočet 2017

Zde je dokument ke stažení ZDE

24.02.2015 Rozpočtový výhled

Zde je dokument ke stažení ZDE