POVINNÉ ÚDAJE

 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. NázevObec Přešovice

2. Důvod a způsob založení 

Obec Přešovice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura - Viz. Zastupitelstvo

4. Kontaktní spojení 

 4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Přešovice, Přešovice 29, 675 57 Rouchovany

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 

Obecní úřad Přešovice, Přešovice 29, 675 57 Rouchovany

  4.3 Úřední hodiny

Úterý 17:30 - 18:30

  4.4 Telefonní spojení

Úřad: 568 864 033 

Starostka: 724 391 684 

Místostarosta: 722 939 873

  4.5 Adresa internetových stránek 

 www.presovice.cz

   4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Přešovice, Přešovice 29, 675 57 Rouchovany

   4.7 Elektronická adresa podatelny

Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   4.8 Datová schránka 

xfwb2gh

5. Bankovní spojení - K.B. (Komerční banka)   č.ú. 14026711/0100
                                  ČNB (Česká národní banka) dotace USC   č.ú. 94-1014711/0710  

6. IČ -  00378348

7. DIČ - Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty - viz. Dokumenty

   8.1  Rozpočet - viz. Rozpočet

9. Žádosti o informace- Osobně, telefonicky, e-mailem, viz. Kontakty

10. Příjem podání a podnětů - Osobně, telefonicky, e-mailem, viz. Kontakty

11. Předpisy

   11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

• Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

• Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

• Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění

• Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Úplné znění právních předpisů je dostupné na:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

   11.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

Vyhlášky a nařízení

12. Úhrady za poskytování informací - dle  sazebníku

13. Licenční smlouvy - k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR

    13.1 Vzory licenčních smluv

Obec Přešovice nedisponuje vzory licenčních smluv.

    13.2 Výhradní licence

Obec Přešovice nedisponuje vzory licenčních smluv upravujících výhradní licence.

14. Výroční zpráva dle zákona č.106/1999Sb o sobodném přístupu k informacím - viz. Výroční zprávy

    14.1 Rozsudky

    14.2 Výdaje za soudy

Další povinně zveřejňované informace

Ochrana osobních údajů GDPR

Ochrana osobních Informace o zpracování osobních údajů Obec Přešovice, jako zprávcce osobních údajů zveřejňuje prostřednictvím aplikace Databáze informací o ochraně osobních údajů, dostupné na http://oou.cloud/katalog/, kde je možné informace o zpracování osobních údajů vyhledat podle názvu jednotlivých účelů zpracování.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb.,§ 5. odst. 3 - Poskytnuté informace