SYMBOLY OBCE

 
OBECNÍ PRAPOR A ZNAK

Modrá barva symbolizuje říčku Rokytnou. Klíč a meč v modrém poli, jsou symboly sv. Petra a Pavla, jímž
je zasvěcen přešovický kostel.
Hlava supa na bílém pozadí, je část erbu rytířů Jankovských z Vlašimě (pánů z Jenštejna), barvy červená
a stříbrná pochází opět z erbu Jankovských.
Pěkná gotická stylizace dvou supích hlav je ve Svatovítské katedrále v Praze. Je to znak arcibiskupa Jana
z Jenštejna.

 

znak            prapor